Náš tým

Společně jsme silnější.

Sýkora/Rothová/Partneři

Advokátní kancelář Sýkora/Rothová/Partneři působí na trhu právních služeb od roku 2013, kdy byla založena JUDr. Jakubem Sýkorou a JUDr. Magdou Rothovou. 

JUDr. Jakub Sýkora

advokát

Jakub má více jak desetiletou zkušenost s poskytováním komplexních právních služeb zejména v oblasti trestního a občanského práva, a to se zaměřením na právní vztahy k nemovitostem. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Po promoci na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, absolvoval praxi koncipienta v renomované advokátní kanceláři Sládek a Partners a po úspěšném složení advokátní zkoušky v roce 2012 nastoupil dráhu samostatného advokáta.

sykora@aksrp.cz

+420 774 432 018    

JUDr. Sýkora je zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 14411

IČ: 715 58 951

 

JUDr. Magda Rothová

advokátka

Magda má téměř čtrnáctiletou zkušenost s poskytováním komplexních právních služeb, zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Promovala v roce 2004 na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2004 až 2007 absolvovala praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Kindl a partneři, ve které následně působila až do roku 2010. V témže roce se osamostatnila. 

rothova@aksrp.cz

+420 731 465 985 

JUDr. Rothová je zapsána v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 11988
IČ: 714 67 963

 

Mgr. Martina Jelínková

advokátka

Martina působí v advokacii od roku 2007. Právní vzdělání získala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončila v roce 2009 úspěšným složením státní závěrečné zkoušky. Od roku 2013 je členem České advokátní komory.

Mezi její specializace patří zejména občanské, rodinné a bytové právo, právo nemovitostí a trestní právo, klienty zastupuje rovněž v řízení před soudy, a to jak v soukromoprávních, tak v trestních věcech. Klienti oceňují nejen její detailní znalost práva a analytické myšlení, ale i osobní přístup, pečlivost a důslednost. Hovoří plynně anglicky.

jelinkova@aksrp.cz

+420 608 635 858

Mgr. Jelínková je zapsána v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 14578

IČ: 011 69 491

Mgr. Karolína Mairichová

advokátka

Karolína je úspěšnou absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Jako advokátní koncipientka  si v letech 2017 - 2020 osvojovala právní dovednosti a od roku 2022 v naší kanceláři působí jako trvale spolupracující advokátka. Karolína se specializuje na obchodní právo, právo nemovitostí, se zaměřením na bytová družstva a společenství vlastníků jednotek a vypořádání SJM. 

Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.                                                                               mairichova@aksrp.cz

                                                                             +420 728 536 623

Mgr. Iva Tesařová

office manager

Iva je asistentka a podpora nejen administrativní. Dříve pracovala jako manažerka obchodu pro český a zahraniční trh v oblasti monitoringu médií.  Iva je na plný úvazek maminka tří dětí, přesto a právě proto své pracovní povinnosti plní s velkým nasazením a elánem.

tesarova@aksrp.cz

+420 604 794 605